KIINAN KAUPAN ASIANTUNTIJAPALVELUT


ChinaWorks tarjoaa käytännönläheistä Kiinaan paneutuvaa businesskoulutusta, konsultointia ja asiantuntijapalveluja. Asiakkaitamme ovat yritykset, yrittäjäjärjestöt, elinkeinoelämän edustajat, oppilaitokset sekä muut Kiinan kaupasta kiinnostuneet tahot ympäri Suomen.

Räätälöity valmennus ja konsultointi

Monipuolisten palvelujemme tarkoituksena on antaa asiakkaillemme realistinen kuva Kiinassa toimimisen edellytyksistä riskien hallitsemiseksi ja hukkainvestointien estämiseksi, sekä auttaa markkinoille jo etabloituneita yrityksiä näiden ongelmatilanteissa.

Palveluihimme kuuluvat mm.

  • asiakastarpeisiin räätälöidyt valmennuspaketit
  • konsultoinnit
  • komennusvalmennukset sekä
  • delegaatiovierailuiden järjestelyt

Miksi Kiinan markkinat?

Kiinan vetovoiman jatkuminen on tosiasia. Kiina vaikuttaa suorasti ja epäsuorasti myös suomalaiseen liike-elämään, halusimme sitä tai emme. Samalla kun Kiinan palkkakustannustaso on noussut voimakkaasti, on Kiinasta yleisen vaurastumisen myötä muodostunut strategisesti merkittävä kohdemarkkina yhä useammalle suomalaisyritykselle niin kuluttaja- kuin B2B-sektorillakin.

Kustannustason noususta huolimatta, Kiina on ja tulee tulevaisuudessakin olemaan merkittävät tekijä valmistavassa teollisuudessa. Lisäksi kiinalaiset yrityset ovat mukana entistä useammassa hankintaketjussa tai yhteistyöprojektissa. Kiinalaisyritysten lisääntyvä kansainvälistyminen ja kasvava rooli rahoittavana tai omistavana tahona korostaa tarvettamme ymmärtää kiinalaista ajatusmaailmaa.

Meidän on tärkeää tuntea paitsi Kiinan markkinoita, myös tapakulttuuria, jotta pystymme onnistumaan ja menestymään toimintaympäristössä, joka eroaa logiikaltaan, käytännöiltään ja ennen kaikkea juridisesti olennaisesti siitä mihin olemme Pohjois-Euroopassa tottuneet. "If you can't beat them, join them."

Valitse ChinaWorksin ammattilaiset

Olemme olleet mukana kiinalaisessa liiketoiminnassa 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Puhumme kiinaa, mikä on kulttuurin pintaasyvemmältä ymmärtämisen ehdoton edellytys. Meillä on kattava kokemus myös yritysten operatiivisten toimintojen organisoimisesta ja johtamisesta niin pk- kuin suuryrityksistäkin useilta eri toimialoilta, joten osaamisemme ja ammattitaitomme eivät rajoitu pelkästään strategisten linjausten hahmottelemiseen.

Olemme olleet Kiinassa riittävän kauan tietääksemme, että kaikessa emme voi olla parhaita eikä kaikkeen voi keskittyä. ChinaWorks onkin verkostoitunut voimakkaasti muiden Kiinaan liittyvien yrityspalveluita tuottavien yritysten kanssa. Yhdessä osaavien yhteistyökumppanien kanssa pystymme tarjoaamaan Kiinaan katseensa suuntaaville yrityksille kattavan palvelukokonaisuuden.

Erinomaiset arviot osallistuneilta tamperelaisyrityksiltä matkan jälkeen suoritetusta palautekyselystä.

Timo P. Nieminen, Kaupunkineuvos

Juha Moilanen hallitsee erinomaisen hyvin Aasian yritysten liiketoimintamallit sekä ne aasialaisen kulttuurin ominaispiirteet, jotka ovat tärkeitä suomalaisille yrityksille Aasian operaatioissa.

Kari Neilimo, Vuorineuvos

Kiinan kaupan asiantuntijapalvelut

 


Kun olet kiinnostunut Kiinaan liittyvistä koulutuspalveluista, ekskursioista tai yritysvierailuista – ota yhteyttä!


 

Yhteystiedot


ChinaWorks - Kiinan kaupan konsultointi-, valmennus- ja asiantuntijapalvelut

ChinaWorks Finland Ky (1935555-7)

Juha Moilanen
Puh. / Tel. +358 40 525 3111
juha.moilanen@chinaworks.com

Postiosoite: Mustikkakuja 1 F, 33960 Pirkkala